• 0(532) 058 23 85
  • İkitelli OSB 6.Cadde No:1 Kat:3 Beyaz Tower İkitelli Başakşehir / İstanbul

TABİP-SEN İş Bırakma Eylemi

  • Anasayfa
  • TABİP-SEN İş Bırakma Eylemi
İYİ HEKİMLİK İÇİN 17-18 ŞUBAT'TA İŞ BIRAKIYORUZ
 
Hekime yönelik şiddete son vermek için
 
İade-i itibar için
 
Özlük haklarımız için
 
İyi hekimlik için uygun ve güvenli bir çalışma ortamı için
 
Serbest çalışma imkanının yeniden sağlanması ve SGK ile anlaşma hakkının tanınması için
 
Kaliteli hizmet gerçekçi bir ücret için
 
Hekimliğin icrasında hekimin lider olması için
 
Hekim adayları için,asistan hekimler için,aile hekimleri için ,uzman hekimler için,emekli hekimler için
Akademisyen hekimler için sahadayız.
 
Sağlıkçı değil HEKİMİZ
İşçinin,emekçinin değerini biliyoruz,ancak işçi değil HEKİMİZ
 
Sağlıkta karar alıcılarla PAYDAŞ olmak istiyoruz
Karar süreçlerinde olmak istiyoruz
 
Geçim sıkıntısı içinde bir hekimlik istemiyoruz
 
Mobinge maruz kalmak istemiyoruz
 
Hastalarımızla iyi ilişkiler içinde bulunmak istiyoruz 
 
Hastalarımızın bize karşı kışkırtılmasını istemiyoruz.
 
Hukuki güvence istiyoruz
 
Mesleğimizi icra ederken malptaktis davası ile karşılaşmak istemiyoruz.
 
Malpraktis davalarının başkaları için haksız kazanç kapısı olmasını istemiyoruz.
 
Ülkemizde iyi hekimlik yapmak istiyoruz.
 
Özgüveni yüksek bağımsız karar alan insiyatif sahibi lider bir hekimlik istiyoruz
 
HEKİMLER BİRLİK OLDU.
 
SADECE HAKLARINI İSTİYORLAR
 
İYİ HEKİMLİĞİN ŞARTLARININ 
 
OLUŞTURULMASINI İSTİYORLAR
 
TEMENNİ DEĞİL BEKLENTİLERİN 
 
KARŞILANMASINI İSTİYORLAR
 
HEKİMLERİN SESİNE KULAK VERİN